Fi | En
Villa Mairea
Vapaat kädet
­­Solu solulta muotoutuva kokonaisuus
Moderni kartano
Muut yksityistalot
INFO

1930-luvulla Aalto propagoi standardisoimisen puolesta sekä kirjoittamalla että suunnittelemalla. Oman talon ja Villa Mairean suunnittelu samanaikaisesti teollisesti toteutettujen pientalojen kanssa herättää kysymyksiä, joihin Aalto itse vastasi:

Yleinen käsitys kai lienee, että määrätynlainen vastakohtaisuus on olemassa toisaalta joukkotuotantoisen pienasunnon ja toisaalta yksilöllisen elämän vivahdusten mukaan tehdyn residenssi-rakennuksen välillä. Yksilölliset erikoistalot ovat tavallaan jääneet myös sen kehityskulun ulkopuolelle, jolla pienasuntojen tuotto on pyritty kehittämään yleissosiaaliseksi pääkysymykseksi. Ja kuitenkin on arkkitehtonisella tapauksella, jossa yksilöllinen elämä, henkilökohtaiset vaistot ja kulttuurikäsitteet muodostavat pohjan tehtävälle, omalaatuinen kauaskantoinen sosiaalinenkin merkityksensä, jos se asetetaan pitkään eteenpäin tähtäävään aikaperspektiiviin. Se viittaa silloin tietä siihen uuteen individualismiin, joka tuotantokoneiston yhä kehittyessä ja järjestelmämuotojen parantuessa tekee mahdolliseksi joustavamman yksilön huomioimisen myös siinä, missä tänään primitiivisen joukkotuotannon vielä puolikehittynyt koneisto antaa leimansa asunnoille. On mahdollista käyttää yksilöllisistä arkkitehtonista tapausta eräänlaisena koelaboratoriona, jossa voidaan toteuttaa sellaista, mikä nykyiselle joukkotuotannolle ei ole mahdollista, mutta josta nämä koetapaukset vähitellen leviävät ja koneiston kehittyessä muuttuvat jokaisen tavoiteltaviksi.
( Aino ja Alvar Aalto, ”Mairea”. Maire ja Harry Gullichsenin yksityistalo, Noormarkku. Arkkitehti-lehti 1939. Göran Schildt, Nykyaika, Keuruu 1985, s. 153)